ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 számú

Projekt megnevezése:
ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 számú
„Fekvőbeteg-szakellátó intézmények támogatására – a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására”
A Csornai Margit kórházban új, korszerű sterilizáló berendezés és az élelmezés fejlesztésével új, korszerű energia-takarékos eszközök beszerzése valósul meg.

A Csornai Margit Kórház 26.084.986 forint támogatást nyert az
ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 számú „Fekvőbeteg-szakellátó intézmények támogatására – a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására” c. pályázatán.
A pályázati támogatásból megvalósul egy korszerű sterilizáló berendezés és a konyhatechnológia területén konyhai berendezések beszerzése a
Csornai Margit Kórházban.

Az intézményvezetés célja a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, a betegek egészségügyi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése, a betegelégedettség növelése, a betegellátás szervezettségének javítása.

Intézményünkben a műszersterilizáló berendezés 21 éves élettartamú, leamortizálódott eszköz. Ahhoz, hogy a továbbiakban biztonsággal tudjuk a sterilizálást elvégezni, szükség volt a régi, energia pazarló berendezést egy korszerű, energiatakarékos berendezésre cserélnünk. A helyi háziorvosokkal együttműködési megállapodás keretében végezzük a műszerek sterilizálását. A környező kórházakban fellépő esetleges üzemzavar esetén el tudjuk látni a terület sterilizálását.

A kiszolgáló területek tekintetében, ezen belül az élelmezés fejlesztésével korszerű energiatakarékos eszközök beszerzése valósul meg. A jelenlegi konyhatechnológia 1995-ben került beszerzésre, mára elavult. Az elnyert pályázati támogatásból a hűtőkamra, és mélyhűtőkamra kapacitás fejlesztését, valamint a főző-sütő berendezések cseréjét valósítjuk meg. Célunk a betegélelmezés folyamatos és biztonságos ellátása és az energiatakarékosság megvalósításával a likviditás helyzetünk javítása.

A fejlesztések a fenti koncepciónak, illetve a megújuló egészségügyi rendszerben elvárt szerepnek való megfelelést, ez által a költségek csökkentés irányába mutatnak.

A fejlesztésekről bővebb információt a www.margitkorhaz.hu oldalon olvashatnak.

Támogatói szerződés

Kapcsolat:
Név/cím: Csornai Margit Kórház
Telefon: 0696/590-505  Fax: 0696/261-378
E-mail: titkarsag@margitkorhaz.hu