Cziráky Margit emlékezete

Cziráky Margit 1874 augusztus 18-án született Dénesfalván. Fiatal volt, vidám és jólelkű, ahogy magát jellemezte „mozgékony, tevékeny, kapitány asszony”. Grófkisasszonynak született, a hercegi család rosszallása ellenére kötött házasságot Esterházy Miklós herceggel 1898. november 16-án. Boldog házasságukból öt gyermek született. 1901-ben Dr. Kokas Lajos segédkezett Cziráky Margit szülésénél, ekkor született Pál nevű fia. A Herceg telket adományozott Kokas Lajosnak, hogy azon kórházat építhessen. Cziráky Margit 1906-ban orgonát ajándékozott a zsámbéki várkastélynak. Az ötödik gyermekének születése után két héttel, harminchat évesen halt meg. A házaspár munkálkodásának eredményeként a XIX-ik század fordulóján érte meg Eszterháza (Fertőd) második fénykorát, aminek felújítására a fiatalasszony teljes hozománya ráment. A környéken ma is legendák keringenek szépségéről, kedvességérol, életszeretetéről, és jóságáról, amellyel az elesetteket támogatta. Gyermekei neveléséről való hitvallása minden szülő és pedagógus számára példaképül szolgálhat. Ahogy maga mondta „jó katolikus, önzetlen, hasznos magyar embereket” kíván nevelni, „kik hazájuknak hasznára válhatnak, amellett, hogy a nyelveket sem hanyagolják el, és a testi edzésnek is legyen hely adva”. Rebbenésnyi rövid élete elég volt ahhoz, hogy az emberek száz év elmúltával is szeretettel adózzanak az emlékének, és mind a mai napig Margit napon a Fertőd-Süttöri templomban érte szóljon a harang. Végakaratának megfelelően Eszterházán helyezték örök nyugalomra, amit annyira szeretett, az égererdő felé kint a szabadban, ahonnan a tavat és a Hanságot látni. Sírját kívánsága szerint egyszerű fehér kereszt jelzi. Az 1913. október 12-én alapított kórházat Cziráky Margitról nevezték el Margit Kórháznak.