Az OEP-NEAK EMMI-2017/1
pályázati forrásból az alábbi  fejlesztésekre kapott intézményünk támogatást:

  1. Fűtőolaj tartályok megszüntetésével kapcsolatos környezetszennyezés tényfeltárása, záró dokumentáció elkészítése.

1996 évig háztartási tüzelőolajjal történt a fűtés. 1996 évben intézményünk csatlakozott a városi távhő fűtési rendszerre. Az távfűtésre való átállás után az olajtartályok a földben maradtak.
Lakossági bejelentés miatt a hatóság kötelezte intézményünket a tartályok kiemelésére. Ennek a feladatnak 2016 évben eleget tettünk. A tartályok eltávolítása során a földben lévő két tartály közül az egyik tartálynál szivárgást észlelek. A föld fúrása után megállapítást nyert, hogy a munkagödörből vett minták és azok laboratóriumi vizsgálata alapján szennyezés található.
A laboratóriumi eredmények alapján megállapítható, hogy a munkagödör minden oldala és a feneke is szennyezett. A fúrásokkal sikerült lehatárolni a szennyeződést.
A TPH komponens csoportra vonatkozó szennyezettségi határérték 100 mg/kg a talajra és 100ug/l a talajvízre vonatkozóan. Ez alapján a munkagödrön kívül is mutattunk ki határérték feletti szennyeződést. A szennyeződés forrása az adatok és a helyszínen tapasztaltak alapján a lefejtő akna volt. Itt a legmagasabb a szennyezőanyag koncentráció is.
A szennyeződés mértéke és koncentrációja indokolja a műszaki beavatkozást, főként hogy egy kórház az érintett terület.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy a kármentesítési eljárás indítása indokolt, tekintettel a kimutatott szennyezésre.  Fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal. Győri Járási Hivatala hivatalból eljárást indított a Csornai Margit Kórházzal szemben 2017. április 27. napján. Kötelezte a kórházat a tényfeltárási terv és tényfeltárási záró dokumentáció benyújtására, melynek határideje:2017. december 28.

Ezen tényfeltárási tervet a kórház megrendelte 3 árajánlat kérése után a TRIÁSZ -95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-től.

  1. QIK-7E automata sorompó kártyás beléptető és jegyértékesítő rendszer telepítése

A rendszer kiépítése többes célt szolgál. Egy részt szolgálja  a vagyon védelmet, elősegíti a erőforrások hatékony felhasználását( regisztrálja a dolgozók be-és kilépését) valamint a parkolási díjak növelését ( rendszer segítségével a be és kijutás fizetés nélkül lehetetlen)
A vagyonvédelmi tevékenység célja:
Az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása.
Az intézmény kezelésére bízott álló ingatlan és forgóeszközök megóvása, az anyagi javak jogellenes eltulajdonításának megakadályozására, a bekövetkezett események okainak feltárása, az intézményt használók személyi tulajdona védelmének elősegítése.
A tulajdon védelme az intézmény minden dolgozójának, látogatójának munkaköri és emberi felelősséggel összhangban álló kötelessége és erkölcsi felelőssége.

Intézményünk jelenleg beléptető rendszerrel nem rendelkezik. A kórház területére történő bejutást egy korszerűtlen, elavult sorompó kezelésével biztosítjuk, melyet a portaszolgálat munkatársai kezelnek. A sorompó kapacitását nem erre forgalomra tervezték, ezért gyakran meghibásodik. Ez idő alatt a kórház területe nyitott, sem a vagyon védelem, sem aparkolási díjak beszedése nem biztosított.

Támogatói szerződés