Európai Úniós támogatások

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0033

Projekt megnevezése:
„Fotovoltatikus rendszer kialakítása a Csornai Margit Kórházban.”

A Támogatás összege:
121 779 500.- Ft

Támogatás intenzitása:
100 %
Kedvezményezett megnevezése:
Csornai Margit Kórház

A kivitelezés ideje:
2015. január 01.-től 2015. szeptember 30.

Alapvető cél:

A projekt célja olyan környezetbarát megújuló energia alapú energiatermelést biztosító rendszerek alkalmazása a Csornai Margit Kórházban, melyek révén lényegesen csökkenthető a Kórház fosszilis energiahordozókból származó villamos energia felhasználása. A projektben kiemelt hangsúly helyeződik az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentésére. További kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben, a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása. A Csornai Margit Kórház épületein napenergia alapú – fotovoltatikus – rendszer kiépítésére kerül sor. Jelen projekt keretében az intézmény villamos energia igényének részleges kiváltása a cél, megújuló energiaforrás alkalmazásával.
A rendszer éves energiahozama a 187 180 kWh/év, mely a kórház éves villamos energia igényét 44 %-ban fedezi.