Európai Úniós támogatások

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0093

Projekt megnevezése:
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0093
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása a Csornai Margit Kórházban”
A Támogatás összege:
79 316 000.- Ft
Támogatás intenzitása:
100 %
Kedvezményezett megnevezése:
Csornai Margit Kórház
A kivitelezés ideje:
2015. 09.01.-2015. 11.30.

A pályázat közvetlen célja, hogy a meglévő elavult – 1980-ban beszerzett – ezáltal jelentős energia fogyasztónak tekinthető átvilágító berendezés cseréje , és helyette modern, alacsonyabb energia felhasználású berendezés beszerzése, ezáltal a kórház energia megtakarítás elérése, valamint a CO kibocsátás csökkentése.
Az átvilágító berendezés a röntgen hatósági engedély meglétének a minimum feltétele is. A lakosság és a hatóság részéről elvárás a 10 évnél nem idősebb eszköz megléte, a vizsgálatok során.
A Csornai Margit Kórházban a tüdő rehabilitációs osztály, tüdő szakrendelő és gondozó valamint a 24 órás ügyelet használja kiemelten az eszközt.