Európai Úniós támogatások

TÁMOP-6.2.2/A-09/2-2010-0021 Tájékoztató

A „Kompetencia fejlesztés és továbbképzések megvalósítása a csornai Margit Kórházban”  című TÁMOP-6.2.2/A-09/2-2010-0021 számú uniós fejlesztési program támogatási okiratának hatályba lépése 2010. 10. 18. történt meg.
2010. október 27.-vel a közreműködő szervezet átutalta intézményünk elkülönített folyószámlájára a megigényelt
8 932 904 Ft.  előleget. Az előleg birtokában intézményünk képessé vált a projekt terhére elszámolható költségek kifizetésére.
A pályázat hivatalos megvalósítása a pályázatnak megfelelően már 2010 szeptember 1-vel megkezdődött .
Az intézmény vezetése a projektről naprakész információkkal rendelkezik.

2 fő szakdolgozónk vett részt a pályázatban megjelölt McKenzie képzésen. A képzés két részletben bonyolódott az első képzésre 2010. december 23-26 között került sor, míg a másodikra 2011. január 19-22. között. A tanulmányok végeztével kiállított okiratot a résztvevők a kórháznak bemutatták.
2011. nyár elején  indult az OKJ ápoló képzés 2 fővel.

2011. szeptember elején elindult a Stressz kezelés és regeneráció továbbképzés.
A képzés 35 továbbképzési kredit pontot biztosít a képzésben részveveő egészségügyi dolgozók számára. A Stressz kezelés és regeneráció továbbképzésben 108 fő dolgozó vesz részt.

A képző intézmény az Ipari és kereskedelmi Okttási Központ BT ( 6722 Szeged, Gutenberg utca 14.). A képző intézményt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki kórházunk.

A program kommunikációs elemeinek megvalósítását kórházunk megkezdte, a honlapunkon elhelyeztük a TÁMOP programra utaló logót, valamint intézményünk főbejáratánál 2010. december 09-vel elhelyeztük a TÁMOP programot hirdető táblát.
Az ünnepélyes  rendezvényt 2011. szeptember 2-án tartottuk. Kórházunk meghivott minden a kórház számára fontos személyt. A nyitó rendezvény sikeres volt, mind a résztvevők, mind a nyilvánosság tájékozatást kapott a projket fontosságáról.
A nyilvánosság biztosításához hozzájárult a helyi média.