Európai Úniós támogatások

Projekt megnevezése:
„Képzési program a Csornai Margit Kórházban”
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0058

A Támogatás összege:
90 458 200 Ft

Kedvezményezett megnevezése:
Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64.

A kivitelezés ideje:
2012.11.01 – 2014.12.31.

Alapvető cél:

A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás-krízis helyzet kezelését célozza összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.
Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

A pályázat 90 millió Ft-ot meghaladó összegben képzési programokat támogat a Csornai Margit Kórházban.
Új megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, kompetencia és hatáskörbővítő képzések, támogatása révén hozzájárulni az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásoknak.
A projekt végére 19 fő szakdolgozó sikeres képzést szerez az alábbi szakképzésekben:
diaetológiai szakápoló, epidemiológiai szakápoló, fizioterápiás szakasszisztens, geriátriai szakápoló, hospice szakápoló, kémiai laboratóriumi szakasszisztens, légzőszervi szakápoló, sürgősségi szakápoló, pszichiátriai szakápoló.
Továbbá 2 fő rehabilitációs szakorvos, 1 fő rezidens képzése valósul meg, 2 fő nappali ápoló képzését teszi lehetővé ösztön jogosultsággal, összesen 200 fő részvételével menedzser jellegű továbbképzések valósulnak meg.

A képzések és ösztöndíjak elérhetővé válásával megnő az egészségügyben dolgozók számára nő az egy betegre fordítható idő, mellyel a betegbiztonság növelhető. A javuló munkakörülmények a korszerűbb eszközpark ezzel együtt a tudományos technikai színvonalhoz és gyakorlati igényekhez igazított új módszertanok bevezetése a képzésbe, a mentorálásba, mint hozzájárul az egészségügyi életpálya vonzóbbá tételéhez. További társadalmi haszonként a fejlesztések hozzájárulnak a várakozási idő csökkenéséhez a betegellátásban, valamint az időbeni észlelés kezelés beavatkozás hozadékaként az életminőség javulásához, mely végső soron növeli az egyén egészségben eltöltött életéveinek számát.

Irányító Hatóság neve és elérhetõsége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága,
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.,
Telefon: 06 40 638-638,
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Web: http://www.nfu.hu

Közremûködõ szervezet neve és elérhetõsége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft,
1134 Budapest, Váci u. 45. „C” épület,
Telefon: (1) 273-4250
E -mail: eutamogatas@esza.hu
Web: http://www.esza.hu