Európai Úniós támogatások

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0047

Projekt megnevezése:
„Foglalkoztatás támogatása a Csornai Margit Kórházban”
TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0047

A Támogatás összege:
49 976 600 Ft

Kedvezményezett megnevezése:
Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64.

A kivitelezés ideje:
2012.10.01. – 2014.09.30.

Alapvető cél:

A konstrukció alapvető célja az egészségügyi ellátó rendszer hatékony működéséhez szükséges
humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúra-átalakításra.
Ezt a célt elősegítheti egy olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyi intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.

A pályázat csaknem 50 millió Ft értékben a foglalkoztatást támogatja a Csornai Margit Kórházban.  A pályázat keretén belül az intézmény átmeneti bértámogatást kap a hiányzó vagy az új funkcióhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások érdekében.

A kórház célja a magas szakmai színvonal biztosítása a foglalkoztatás mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

A teamek tekintetében 2013. januártól indul a pszichiátriai team, és klinikai táplálás team.

Irányító Hatóság neve és elérhetõsége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága,
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.,
Telefon: 06 40 638-638,
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Web: http://www.nfu.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft,
1134 Budapest, Váci u. 45. „C” épület,
Telefon: (1) 273-4250
E -mail: eutamogatas@esza.hu
Web: http://www.esza.hu