Európai Úniós támogatások

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0007

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt megnevezése:
„Csornai Margit Kórházban új járóbeteg rendelőintézet építése”
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0007

A támogatás összege:
1.604.709.456 Ft

Kedvezményezett megnevezése:
Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64.

A kivitelezés ideje:
2013. július 01-2015. szeptember 30.

Támogatási szerződés

Alapvető cél:
A projekt központi eleme egy új, korszerű elvek alapján kialakított sürgősségi betegellátó funkciót és szakrendeléseket is befogadó, központi diagnosztikai résszel bővített épület kialakítása, amely lehetővé teszi a kórház fekvőbeteg osztályainak diagnosztikai háttérrel való ellátását is. Az új épület létesítésével „tömbösítés” is megvalósul, mivel közvetlen összeköttetés jön létre a Margit Kórház két korábbi közvetlen betegellátó tevékenységet szolgáló épülete között.
Az új építés révén– a korábbi szakrendelői épület felszabadulásával – lehetőség nyílik a kórház szétaprózott raktár és műszaki ellátó helyiségeinek koncentrálására, ezáltal több korszerűtlen épület megszűntetésére.
A projektben történik meg a kardiológia, röntgen-labor diagnosztika, és gasztroenterológia területek eszközparkjának megújítása, az épület bútorzatának beszerzése, és informatikai hálózatának kialakítása.

Fényképek
Alapkő letétel
Bokréta ünnepély
Bontási képek
Építkezési képek 1.
Építkezési képek 2.
Építkezési képek 3.
Lakossági fórum
Nyitó rendezvény
Sajtótájékozató
Záró rendezvény